KARAYOLU TRAFİK ve YOL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ

ROAD TRAFFIC AND SAFETY ASSOCIATION - ANKARA

FACEBOOK'TA BİZİ TAKİP EDİN

Google+ 'DA BİZİ TAKİP EDİN

 

Derneğimiz  Türkiye de kendi özel ofisi, Türk Patent Enstitüsünden marka tescili ve trafik ve yol güvenliğinde teori ve uygulamada yaklaşık 500 kütüphanesi ile 81 milyona, trafik mağdurlarına, travma yaşayanlara, araştırma yapanlara ışık tutmaktadır. Gelişen dünyayı takip ederek Türkiye’nin yanlışları, siyasi partilerin yanlışları, TBMM’nin es geçmesi dahil trafik mevzuatlarının yetersizliği, kamu bürokrasisinin bu alanda ihtisaslaşmamasını yapıcı yönden eleştiren, basın ve TV’lerde konuşan hükümet dışı, objektif ve tarafsız Türkiye’nin tek STK’dır.  AB standardında tüm istatistiki bilgileri de toplayarak diğer ülkelerle mukayese etmektedir. Trafik ve yol güvenliğine duyarlı olan lise, ön lisans ve lisans mezunu tüm vatandaşlarımızın üye olmasına açıktır. Unutmayınız ki Türkiye’nin yıllık yalnız maddi kaybı ve zaman kaybının yanında kendi can kaybı ve mağduriyeti yaklaşık 7.500 ölü, 300 bin yaralı ve 21 bin yeni ömür boyu engelli vatandaşlarımızla her 7 kişiden bir kişi bu mağduriyeti yaşamaktadır. 

Her ilde en az 3 kişilik Temsilcilikleri ile kadınların araç kullanması ve sosyal hayatta daha etkin olmaları, bunlara yapılan tacizler dahil takip etmekte ve konuşmaktadır. Ankara Valiliğince onaylanan Tüzüğü gereğince (06 082 026) aşağıdaki amaçları gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

a-Karayolu trafik ve yol güvenliğinde Bakanlıklar, Avrupa Birliği, DSÖ, yerel yönetimler (belediyeler), Üniversiteler ve STK ile tek başına veya ortak projeler üretmek, paydaş veya destek olmak veya çalıştaylarına katılmak, amacıyla örtüşen yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi paylaşımında bulunmak,

b-Her türlü trafik hukuku ile ilgili düzenlemelerde Beş yıllık kalkınma planları çerçevesinde hükümetlere, TBMM komisyonlarına ve üniversitelere görüş vermek ve İllerde trafik ve yol güvenliği ile ilgili komisyonlarda bulunmak,

c-Amacıyla örtüşen konularda yurt içi ve yurt dışı kamu veya özel sektörle işbirliği yapmak, ortak konferans veya panellere katılmak, tebliğ vermek, kampanyalar yapmak veya yaptırmak,

d-Trafik ve yol güvenliğinde toplumsal bilinci tabanda artırmak için ilk okul, orta, lise ve üniversiteler düzeyinde kısa veya orta vadeli eğitim programları yapmak, dersler vermek, ayrıca kamu kuruluşları, meslek odaları, siyasi partiler, sendikalar ve STK personellerine aydınlatıcı konferanslar vermek,

e-Üyelerimiz veya yakınlarına trafik eğitimi, uygulamalı ilk yardım eğitimi güvenli sürüş ve ileri sürüş teknikleri eğitimi ve benzeri eğitimleri vermek veya verdirmek veya işletmek,

f- Trafik ve yol güvenliği alanında yurt içi ve dışında basılan kitap, dergi, tez, rapor, makale, karar veya görsel dokümanları toplayarak kataloglara göre ayırmak ve bir kütüphane kurarak Türkiye de topumun ve araştırmacıların yararına sunmak, Ayrıca trafik amaçlı web sitesi kurarak elektronik posta ile tüm kamu ve özel kurum ve kitlelere bu faaliyetlerini duyurmak, topluma danışmanlık hizmeti vermek,

          g-Tüm bu çalışmaları gerçekleştirmek için gerektiğinde vakıflar, federasyonlar kurmak veya kurulan bir federasyona dahil olmak,

          h-Dernek yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmek için MTSK kursları, ileri sürüş teknikleri, güvenli sürüş teknikleri kursları açmak açtırmak veya işletmek, trafik müşavirliği, trafikte hukuk danışmanlığı, trafikte bilirkişilik yapmak, otopark ve benzeri işletmeler yapmak veya yaptırmak, gayrimenkul alım ve satımı, kiralama, araç alım ve satımı ve kiralama işlemi yapmak veya yaptırmak, trafik çocuk kulüpleri kurmak veya işletmek, gelir getirici kampanyalar yapmak, yurt içinde yolcu veya yük taşımacılığı yapmak,yaptırmak veya işletmek gibi işlemleri yapar.

 

 

İhsan Memiş

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Genel Başkanı

Ankara Adli Trafik Bilirkişisi

Kurucu Başkan

YASAL KORUMA

Derneğin ve resmi www.trafik.org.tr web sitesinin isim, marka ve logo hakları, içeriği, şablonu, tasarımı, site içindeki tüm doküman ve eserlere ait bütün hakları saklıdır. Site içersindeki hiçbir yazı, doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, her ne suretle olursa olsun görsel ve yazılı basında, başka yerlerde yayınlanamaz ve kullanılamaz. Site içinde yer verilen eser ve çalışmaların bütün hakları derneğimize ait olup izin alınması ve kaynak gösterilmesi şartıyla kişi veya kurumlarca kullanılabilir. Sitede yayımlanan eserlerin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu eser sahiplerine aittir. Bu hususlara aykırı hareket edenler hakkında bütün yasal haklarımız saklıdır.

TRAFİK ve YOL GÜVENLİĞİ MURACAAT veya DANIŞMA TELEFONLARI
Polis: 155, Jandarma: 156, İlk ve Acil yardım: 112, Karayolları: 159
Sigorta Fonu (İstanbul: 0212 324 1950, Ankara: 0312 204 6414)
Güvence Hesabı: 0212 324 4500

   * * * TRAFİK KAZALARI KUSUR-HASAR-TEHLİKELİ MADDE TAŞ.YEMİNLİ BİLİRKİŞİLİK VE DANIŞMANLIK YAPILIR...! * * *   

ÖNERDİĞİMİZ YERLİ ve YABANCI TRAFİK SİTELERİ

Türk Sürüş AkedemisiMesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi Türkiye Şoförler ve Otomotivciler Federasyonu Association for Safe International Road Trawel European Federation of Road Traffic Victims National Association of Women Higways Safety Leaders Marmara Nakliyeciler Terminali Frenteknik Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. Karayolları Genel Müdürlüğü International Road Federation